Hocde.vn là một website có mục đích, tồn tại để  giúp đỡ mọi người tìm kiếm thông tin học tập dễ dàng hơn. Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là cung cấp những kiến thức bổ ích về học tập.

Dưới đây là các điều khoản bạn đồng ý bất cứ khi nào bạn sử dụng hocde.vn hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.

Từ chối trách nhiệm

Để truyền đạt được kiến thức đến mọi người, chúng tôi cung cấp cho khách truy cập kiến ​​thức, công cụ và cảm hứng mà chúng tôi tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ khả năng tốt nhất của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi làm hết sức mình để cung cấp tài liệu đáng tin cậy và thông tin, chúng tôi không thể và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến nội dung trên trang web. Việc sử dụng trang web và các dịch vụ khác của chúng tôi , bạn tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề gặp phải.

Thông tin chúng tôi cung cấp tại hocde.vn không nhằm thay thế tư vấn với một chuyên gia nào có trình độ.

Chính sách bản quyền của Hocde.vn

Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi mà không được quyền cho phép của chúng tôi.

Bạn không được sử dụng công thức hoặc nội dung thành viên của chúng tôi trừ khi bạn có quyền làm như vậy.

Hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ với người điều hành của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin liên lạc, xem trang liên hệ của chúng tôi .